Sözleşmesi 12/01/2021 tarihinde imzalanan İnebolu Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yapımına başlanılmış olup sözleşme ve ekleri gereği yapımı 320 (ÜçyüzYirmi) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır. Betonarme işleri halen devam etmekte olup ince işlerinin yapımına müteakip geçici kabul aşamasına geçilecektir.