Sözleşmesi 12/01/2021 tarihinde imzalanan İnebolu Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yapımına başlanılmış olup sözleşme ve ekleri gereği yapımı 320 (ÜçyüzYirmi) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır. Öncelikle kazı saha düzenleme işlerinin yapılmasına müteakip statik imalatlar yapılacaktır.